mongmongshop

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินของร้านค้า

การชำระผ่านพัสดุเก็บเงินปลายทาง (พกง.) คิดค่าบริการเพิ่มเติม 80 บาทต่อการส่ง 1 ครั้ง

(งดให้บริการ)

สามารถชำระเงินมาได้ผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ktb ธนาคารกรุงไทย
มงคลศักดิ์ สุดสาร
758-0-16203-2
ออมทรัพย์
tfb ธนาคารกสิกรไทย
มงคลศักดิ์ สุดสาร
572-2-03524-2
ออมทรัพย์
scb ธนาคารไทยพาณิชย์
มงคลศักดิ์ สุดสาร
330-2-46083-1
ออมทรัพย์